Stáže

  Stáž v Prev-Centrum, z.ú., Programy primární prevence  
18.5.2016
Zapojením stážistů do programů primární prevence umožňujeme studentům VŠ a VOŠ humanitního zaměření získat praktické zkušenosti v oblasti primární prevence rizikového chování, ověřit si teoretické poznatky získané v rámci studia v praxi, seznámit se s celostním přístupem k primární prevenci a s podobou přímé práce s cílovou skupinou.

  Stáž v programu Ambulantní léčba v rámci rodinné případové práce  
16.3.2011
Základním východiskem pro realizaci stáží v rámci rodinné případové práce je nabídnout zájemcům o stáž rozšířený pohled na problematiku užívání návykových látek nebo jiného rizikového chování z pohledu zaměřeného na samotného uživatele směrem k chápání užívání drog nebo jiného rizikového chování jako symptomu souvisejícího s rodinným systémem.

  Stáž v programu Ambulantní léčba v rámci psychosociální složky substitučního programu Subutexem/Suboxonem  
16.3.2011
Stáž je určena především pracovníkům pomáhajících profesí, kteří pracují s uživateli návykových látek a jejich blízkými nebo v jiných typech zařízení v rámci psychosociální sítě, případně se na tuto práci připravují.

  Stáž v programu Nízkoprahové služby - nespecifická primární prevence užívání návykových látek  
16.3.2011
Zapojením stážistů do programu Nízkoprahové služby je umožněno studentům sociální práce a dalších příbuzných oborů získat praktické zkušenosti v oblasti práce s neorganizovanými dětmi a mládeží, ověřit si v praxi poznatky získané ve škole a seznámit se s komunitním přístupem v sociální práci a teoretickými a praktickými východisky prevence v komunitě.

  Stáž v programu Ambulantní léčba - jednorázová konzultace  
16.3.2011
Základním východiskem pro realizaci krátkých stáží v o.s. Prev-Centrum – ambulantní léčba je seznámit stážistu se spektrem služeb poskytovaných o.s. Prev-Centrum – ambulantní léčba včetně poskytnutí základního vhledu do problematiky užívání návykových látek a jiných forem závislostního nebo rizikového chování.