Základní informace

 

Prev-Centrum, z.ú., Programy primární prevence zajišťuje komplexní systém služeb v oblasti specifické primární prevence rizikového chování. 

Programy primární prevence poskytují následující služby:

  • Všeobecná primární prevence - preventivní programy na ZŠ a SŠ
  • Selektivní primární prevence - intervenční programy pro ZŠ a SŠ
  • Indikovaná primární prevence - poradenství pro pedagogy, děti a rodiče
  • Kurzy, semináře a vzdělávání - pro pedagogy, profesionály v oblasti primární prevence, pro rodiče dětí i širokou veřejnost

 

Prev-Centrum, z.ú., Programy primární prevence je držitelem certifikátu odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování ve všech třech typech primární prevence.