Poděkování


Je nám ctí na tomto místě poděkovat všem, kteří naši práci podporují finančně, materiálně, odborně nebo tím, že nám přejí a drží palce.
 

Za finanční a materiální podporu děkujeme


Hlavní město Praha – OZS Oddělení prevence, Hlavní město Praha - OZS Prevence kriminality, Hlavní město Praha - SMT Volný čas, Městská část Praha 1-Odbor sociálních věcí, Městská část Praha 6 - Zdravá 6, Městská část Praha 6- Odbor sociálních věcí, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR,  Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky Úřadu vlády ČR, Všeobecná zdravotní pojišťovna, společnost KPMG

 
 


Magistrát hlavního města Prahy Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Městská část Praha 6
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
   

 


                                                                  

                                                                                      


Za spolupráci děkujeme

Děkujeme za spolupráci jednotlivcům

David Adameček, Karel Balcar, Jiří Broža, Veronika Čermáková, David Drázský, Helena Fišerová, Martin Hajný, Milena Hanušová, Vladislav Chvála, Nina Janyšková, Jan Knop, Ondřej Kolář, Sylva Kolářová Majtnerová, Irena Kolmanová, Aleš Kuda, David Lebeda, Viktor Mravčík, Michal Němec, Alena Paloušová, Vladislav Pivoňka, Pavel Plaček, Ivana Přibylová, Josef Radimecký, Iva Radimecká, Jiří Richter, Josef Růžička, Michal Řádek, Tomáš Řezník, Jan Šalomoun, Zuzana Škodová, Kristýna Štaffová, Ludmila Chválová Trapková, Martina Richterová Těmínová, Jan Václav, Barbora Václavková, Petr Vácha, Hana Vojtěchová, Radek Vondra, Richard Zajíc, Michaela Zolotarová, pracovníkům Advokátní kanceláře Mauric&Partner, pracovníkům Útvaru prevence MP hl.m. Prahy

Děkujeme lektorům všeobecné primární prevence

Hana Bendová, Jana Čtveráčková, Ivana Fabiánová, Klára Grombířová, Petr Holpuch, Martin Kotek, Martina Köhlerová, Tereza Melikantová, Petra Müllerová, Vladěna Šnoblová, Lucie Sytenská, Kateřina Vávrová, Jitka Kolářová, Hana Hlobilová, Laura Bechyňová, Helena Brožová, Šárka Čmelíková, Kryštof Dohnal, Andrea Fiedlerová, Evelína Hettnerová, Petr Horyna, Lucie Kubičová, Eliška Kudláčková, Natálie Nina Kydlíčková, Petr Mikulášik, Martina Stralczynská, Filip Šinkner, Tomáš Vlášek, Tereza Vopičková