Odborné kolegium

Odborné kolegium je poradním sborem ústavu, který garantuje kvalitu a odbornost provozovaných činností a poskytovaných služeb.

Členové odborného kolegia jsou:

 Mgr. Alexandra Roubalová

Mgr. Petra Václavová

Bc. Anna Franková