Kurzy a semináře

  Otevíráme další běh Kurzu rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí  
18.11.2016
Přihlášky do kurzu můžete zasílat již nyní.

  V listopadu otevíráme "Specializační studium pro školní metodiky prevence" - zbývá posledních pár volných míst!  
6.10.2016
I v tomto školním roce otevíráme 250ti hodinový certifikovaný vzdělávací program pro realizátory primární prevence (dříve Vzdělávací kurz primární prevence užívání návykových látek a dalších forem rizikového chování). Termín zahájení - listopad 2016. Do naplnění kapacity zbývá posledních pár volných míst.

  Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí  
18.2.2015
Vážení zájemci, další běh Kurzu rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí bude zahájen v lednu roku 2016.

  Program otevřených mezioborových seminářů na rok 2014  
5.2.2014
Program otevřených mezioborových seminářů na rok 2014

  Vypsání nového termínu Kurzu rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí na rok 2014  
20.11.2013
Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí v rozsahu 112 vyučovacích hodin. Kurz je doporučen odbornou radou SOFT (Society of Family Therapy) a akreditován u MPSV.