Kokain

KOKAIN
je bílý krystalický prášek, který se získává z listů koky pravé - je zdrojovou surovinou pro výrobu cracku. Užíván je jako chlorid (nebo hydrochlorid), který je snadno rozpustný ve vodě. Kokain izoloval v roce 1860 německý chemik Albert Niemann a od roku 1862 běží jeho průmyslová produkce. V roce 1872 začal Bentley kokainem léčit závislost na morfiu, což vedlo k rozšíření užívání kokainu. Od 80. let 20. století se datuje užívání cracku – hydrochloridu kokainu určeného ke kouření, který se vyrábí z kokainu a sody. Listy koky jsou tradiční droga jihoamerických indiánů, pomáhají adaptaci na vysokohorské prostředí. Užívání koky je v oblasti And rozšířené i dnes. Kokain patří mezi silná psychostimulancia, charakteristický je rychlý nástup účinku a užívání v krátkých intervalech. Mechanismus účinku je podobný jako u jiných stimulancií, totiž blok zpětného vychytávání dopaminu, serotinu a noradrenalinu do nervových zakončení v mozku.

Vzhledem k jeho vysoké ceně není v ČR zneužíván masově, jsou evidovány pouze malé počty léčených uživatelů kokainu (počet léčených uživatelů kokainu se v roce 2011 pohyboval kolem 0,3 % ze všech léčených uživatelů drog v ČR).

Vzhled látky: bílý prášek - bílé šupinovité, lesklé krystaly bez zápachu, nahořklé chuti a znecitlivující jazyk.

Slangové názvy drogy: koks, kokeš, cukr, pudr, sníh


Účinky očekávané a žádoucí:
-   euforie, veselost, někdy příjemné halucinace
-   stimulace - mizí únava a potřeba spánku, 
-   družnost, zvýšená sociabilita, rozhodnost
-   zvýšení mentální kapacity
-   zvýšená hovornost (trvající mnoho hodin) následovaná únavou, spánkem a nedobrou náladou
-   pocit velkého množství energie

Účinky vedlejší a nežádoucí:
-   při prvním užití někdy pocity srdeční slabosti, bušení srdce
-   pocení, bledost, někdy nevolnost
-   vymizení zábran, zvýšený zájem o sexuální zážitky (bohužel někdy se sníženou schopností chtíč ukojit)
-   po odeznění účinku se objevuje deprese, pocit tělesného vyčerpání a „tělesné i duševní sešlosti“
-   snížená soudnost
-   nechutenství, někdy nevolnost a zvracení, pocení
-   snížená chuť k jídlu (nechutenství spojené s výrazným hubnutím)
-   nespavost a únava
-   zvýšená práce srdce, vzestup krevního tlaku, možnost selhání oběhu
-   mydriáza (rozšíření zornic)
-   chronické užívání vede k těžkým poruchám spánku, toxické psychóze s typickými halucinacemi hmyzu (např. larvy pod kůží)

Pro zevního pozorovatele je intoxikovaný nápadný energií a aktivitou, má rozšířené zornice, někdy i bizardní projevy chování. Stav během relativně krátké doby (hodiny) přechází do útlumu a dojmu sešlosti. Pro kokain je charakteristické užívání v jízdách - tedy opakované užití dávek kokainu během poměrně krátké doby. Příčinou tohoto typu užívání je relativně krátkodobý účinek drogy.

Charakteristickým způsobem užití kokainu je sniffing (šňupání), častá je také injekční aplikace. Speciálním způsobem užití kokainu je jeho aplikace na genitálie při pohlavním styku. Kokové listy se obyčejně žvýkají smíšené s dalšími látkami, event. se popíjejí v nálevu, jako tzv. kokový čaj. Pro crack je typickým způsobem aplikace kouření. Efekt nastupuje poměrně krátce po aplikaci, řádově v minutách. Rychlost nástupu účinku závisí na formě podání. U kouření (crack) se kokain dostává do mozku již po několika sekundách.  Po asi 30 minutách začíná již účinek ustupovat, odezní do 1- 2 hodin (podle užité dávky). U cracku trvá stav intenzivní euforie jen asi 10 minut, po 1/2 – 1 hodině je již efekt kompletně odeznělý. Závislost na kokainu má jen psychickou složku, je ale velmi silná a bývá považována za jednu z nejtěžších.

Rizika spojená s užíváním kokainu
- při předávkování kokainem dochází k úmrtí na srdeční selhání; příznaky jsou třes, pocení, zvracení, pocity stresu, poruchy  vědomí a paměti, nevolnost (jedná se o tzv. kokainový šok)
- zvýšení krevního tlaku, srdeční arytmie, cévní mozkové příhody
- velmi silná psychická závislost
- při šňupání dochází k vážnému poškození nosní sliznice (často vede k úplné ztrátě čichu)


1. pomoc 
Při těžké intoxikaci nebo toxické psychóze je vhodné postiženého zklidnit a podat mu dostatek tekutin. Doporučuje se zavolat lékaře a mít stálý dohled nad intoxikovaným.

Odvykací stav
-   projevuje se tělesnou a duševní únavou a vyčerpaností
-   psychická složka se projevuje bažením po droze a podrážděností
-   ke zvládnutí odvykacího stavu není třeba lékařské intervence

Detekovatelnost
Přítomnost samotného kokainu lze zjistit z moči jen cca 3 - 6 hodin od jeho užití. Metabolity kokainu přetrvávají v moči po 3 dny, u chronických uživatelů až 5 dní.