Informace o drogách

 

Drogy, nebo lépe omamné a psychotropní látky a jejich užívání provází člověka od nepaměti. Drogy užívají a zneužívají i jiné živočištné druhy, než člověk. Dosud nikdy v historii lidstva však člověk neměl k disposici takové množství silně „potentních“ látek jako v současnosti.

Kulturní historie popisuje spíše užívání sakrální, tj. v kontextu náboženských rituálů. Takové užívání je ve srovnání se současnou situací, kdy jsou drogy konzumovány ve velkých množstvích bez odpovídající integrace zkušenosti do života člověka, relativně bezpečné.

 


Jednotlivé drogy
Skip Navigation Links
Alkohol
Benzodiazepiny
Extáze
Heroin
Kokain
Konopné drogy
LSD
Nelátkové závislosti
Nové syntetické drogy
Pervitin
Subutex
Těkavé látky