Extáze

EXTÁZE
neboli methylendioxymetamfetamin (MDMA) je syntetická droga ze skupiny amfetaminů. Látka byla syntetizována firmou Merck počátkem minulého století jako lék na hubnutí. Později byla experimentálně využívána i v psychoterapii. Mezi indikační skupiny patřila posttraumatická stresová porucha (v této indikaci se experimentálně zkouší dodnes), partnerská terapie a péče o smrtelně nemocné. Rekreační užívání MDMA se začalo objevovat v 70. letech v USA, odkud se postupně přes Velkou Británii rozšířilo do ostaních států Evropy. Dnes patří extáze mezi nejrozšířenější drogu užívanou mladými lidmi na tanečních parties všude na světě. Užívání v klubech a na masových akcích za doprovodu typické reprodukované hudby je jedním z fenoménů současné doby.

MDMA patří mezi empatogeny (látky, které zvyšují schopnost vcítit se do druhého) a podobně jako ostatní látky ze skupiny amfetaminů má psychostimulační účinky. Psychostimulační efekt se projevuje ve vyšších dávkách, nižší dávky mají spíše efekt empatogenní.

Vzhled látky: na trhu je obyčejně dostupná ve formě tablet či kapslí. Forma tablet je různorodá. Typicky bývá z jedné strany reliéfní obrázek, z druhé strany je zlomová rýha. Na tabletách bývá vidět, že se nejedná o tovární výrobek.

Slangové názvy drogy: pilule, koule, éčko, tableta


Účinky očekávané a žádoucí:
- postupně narůstající euforie
- pocity empatie, sounáležitosti s okolím, lásky, štěstí a míru
- zvýšená hovornost, pocit velkého množství energie
- někdy stavy rozšířeného vědomí, lepší introspekce

Účinky vedlejší a nežádoucí
- někdy se objeví nevolnost a zvracení při nástupu účinku
- občas se vyskytuje deprese, úzkost
- mnohdy se u uživatelů objevuje tzv. “low midweek” (viz níže)
- dochází ke křečím žvýkacích svalů (svírání čelistí)
- dochází k bolesti svalů, poruchám koordinace pohybů
- stoupá tělesná teplota, dochází k přehřátí
- objevuje se sucho v ústech, pocení
- snižuje se chuť k jídlu
- objevuje se nespavost a únava
- zvyšuje se srdeční činnost, stoupá krevní tlak
- dochází k rozšíření zornic

Pokud nedojde ke komplikacím, nebo nebyla užita velká dávka, je intoxikace pro zevního pozorovatele obtížně pozorovatelná. Při výraznější intoxikaci je partný psychostimulační efekt se zvýšenou hovorností, chybí potřeba spánku, mydriáza (roztažení zornic). Intoxikovaný je nápadně živý, neobvykle hovorný - poté následuje únava, spánek a nedobrá nálada. Užívání extáze bývá spojeno s nechutenstvím a s výrazným hubnutím.

Pro Extázi je charakteristické víkendové užívání, typicky na tanečních akcích. Poměrně časté je užívání vyšších dávek, obyčejně opakovaně v průběhu víkendu. Zvyšování dávky během intoxikace vede spíše ke zvýšenému výskytu nežádoucích účinků než k potencování příjemných prožitků. U některých uživatelů se rozvíjí tolerance a pro dosažení stejného efektu zvyšují frekvenci užívání MDMA. V následujícím týdnu se pak objevuje tzv. “low midweek” - zhoršená nálada uprostřed týdne následujícího po celonoční párty, což odpovídá zhruba 2 - 3 dnům po užití MDMA.

Závislost na MDMA je poměrně vzácná a pokud vzniká, tak je obyčejně lehká, často nevyžaduje odbornou intervenci. Zdá se spíše, že riziko spočívá v usnadnění přechodu na silnější stimulanty (pervitin, kokain).

Rizika spojená s užíváním MDMA
- poškození nervových buněk (pravděpodobně se jedná o nevratné poškození)
- dlouhodobé zhoršení paměti a dalších kognitivních funkcí i při užívání rekreačních dávek
- přehřátí organismu,  které může způsobit další poruchy (rozpad svalstva, vážné poruchy srážení krve, selhání ledvin, apod.)
- serotoninový syndrom (mezi příznaky patří agitace, zmatenost, pocení, halucinace, svalový třes, zrychlená srdeční činnost)
- zvýšení krevního tlaku, srdeční arytmie, cévní mozkové příhody
- negativní ovlivnění imunitního systému
- potenciálně smrtelné interakce s některými psychofarmaky (inhibitory MAO)
- snadná záměna s jinými, mnohem více nebezpečnými látkami (PMA, DOB)


1. pomoc
Podávat dostatek tekutin (minerální voda, samotná voda může ve větším množství způsobit metabolický rozvrat) a odvést intoxikovaného na klidné a chladné místo. Pokud intoxikace probíhá atypicky, vždy zavolejte lékaře.

Odvykací stav
- somatická složka má podobu vystupňované únavy s rozladami
- psychická složka se projevuje bažením po droze a podrážděností
- ke zvládnutí odvykacího stavu není třeba lékařské intervence

Detekovatelnost
Přítomnost MDMA lze zjistit z moči po dobu 1 - 5 dní.