Dozorčí rada
Členy dozorčí rady jsou:

PaedDr. Martina Richterová Těmínová

Mgr. Pavel Plaček

Mgr. Barbora Václavková