Certifikace služeb
Prev-Centrum, z.ú., Programy primární prevence

 

 • MŠMT - Akreditace instituce k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, platnost do 2.7.2018 -  dokument ke stažení 
 • MŠMT - akreditace vzdělávacího programu Specializační studium pro školní metodiky prevence, platnost do 16.8.2019, č.j.: MSMT - 16549/2016-1-551 - dokument ke stažení


Prev-Centrum, z.ú., Ambulantní léčba

 • Certifikace Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky - dokument ke stazeni
   
 • Rozhodnutí odborné rady SOFT - dokument ke stažení
   
 • Akreditace MPSV vzdělávací instituce č. 2012/0916- I, platnost akreditace do 16.7.2016  -   dokument ke stažení
 • Akreditace MPSV  č. 2012/0914-PC/SP na Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí v rozsahu 112 vyučovacích hodin, platnost akreditace do 16.7.2016 dokument ke stažení
 • MPSV akreditaci č. 2012/0915-PC/SP na Kurz práce s rodinou uživatele sociálních služeb v rozsahu 16 vyučovacích hodin, platnost akreditace do 16.7.2016 dokument ke stažení