Základní informace
    Prev-Centrum, z.ú., Ambulantní léčba je odborné zařízení poskytující ambulantní poradenské, terapeutické a sociální služby osobám ohroženým důsledky užívání návykových látek či nacházejících se v jiných rizikových a obtížných situacích, jejich rodinám a nejbližšímu sociálnímu okolí.

 

 

Od roku 2013 spolupracujeme s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou.


   

Poskytovatel zdravotních služeb Prev-Centrum, z.ú. nepožaduje od klientů písemný informovaný souhlas u žádné jím poskytované zdravotní služby v souladu s §34 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.