Základní informace: IČ: 67364012, bankovní spojení: 127202283/0300

Základním posláním ústavu je prevence rizikového chování u dětí a poskytování psychosociální pomoci osobám ohroženým závislostmi, dalšími formami rizikového chování a duševních onemocnění.

Prev-Centrum, z.ú. je členem sdružení PROADIS (Propojené profesionální adiktologické služby).


European Action On Drugs

Aktuality
11.5.2017 Seminář OMS v červnu 2017 ( Podrobnosti.... )
18.11.2016 Otevíráme další běh Kurzu rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí ( Podrobnosti.... )