Základní informace: IČ: 67364012, bankovní spojení: 127202283/0300

Základním posláním ústavu je prevence rizikového chování u dětí a poskytování psychosociální pomoci osobám ohroženým závislostmi, dalšími formami rizikového chování a duševních onemocnění.

Prev-Centrum, z.ú. je členem sdružení PROADIS (Propojené profesionální adiktologické služby).


European Action On Drugs


Prev-Centrum, z.ú., městská část Praha 6 a Magistrát hlavního města Prahy Vás srdečně zvou na vernisáž výstavy v rámci

IV. ročníku fotografické soutěže pro žáky ZŠ a studenty SŠ v MČ Praha 6 na téma:

Prevence rasismu a xenofobie: TOLERANCE K ODLIŠNOSTI

Autory fotografií jsou žáci a studenti základních a středních škol Prahy 6. Vernisáž je určena pro všechny soutěžící, jejich přátele a rodiny, pro všechny pedagogy a zástupce škol i širokou veřejnost.

Vernisáž se koná dne 30.11. 2016 od 18:00 ve Skleněném paláci (nám. Svobody č. 728/1, Praha 6).

Vstup je volný.

Kontakt pro dotazy: prevence@prevcentrum.cz (do předmětu Fotosoutěž - vernisáž), nebo na tel. 242 489 335 či 776 619 505

Děkujeme všem soutěžícím, školním metodikům prevence, pedagogům a všem, kteří se podíleli na tvorbě fotografií a propagaci soutěže.

Záštitu nad třetím ročníkem fotografické soutěže uděluje starosta městské části Praha 6 – Mgr. Ondřej Kolář a radní hlavního města Prahy - Ing. Radek Lacko.

Aktuality
2.12.2016 Seminář OMS 13. 12. Práce s matkami uživatelkami drog ( Podrobnosti.... )
28.11.2016 Přijmeme kolegu/kolegyni na pozici Lektor primární prevence ( Podrobnosti.... )
18.11.2016 Otevíráme další běh Kurzu rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí ( Podrobnosti.... )
9.11.2016 Vyhlašujeme výběrové řízení na pozici Office manager ( Podrobnosti.... )
7.11.2016 Vyhlašujeme výběrové řízení na pozici Koordinátor/ka všeobecné primární prevence ( Podrobnosti.... )